Vær afklaret, før du søger 

Før du skriver dit cv, så udarbejd en kompetenceprofil. Det kan nemlig være vanskeligt at besvare det enkle spørgsmål: Hvad kan jeg? Og hvad er relevant til lige netop det job, jeg søger nu? Se her, hvordan du kommer i gang.

Skab overblik, og se sammenhænge
Formålet med kompetenceafklaring er, at du får et opdateret overblik over, hvad du kan, og hvad du kan tilføre en kommende arbejdsplads.

Ved at se systematisk på de opgaver, du har løst under din uddannelse, i din karriere eller i din fritid kan du få øje på sammenhængen mellem dine faglige kvalifikationer, dine personlige egenskaber og de erfaringer, du har med dig fra dit liv i det hele taget. Du får også sat ord på resultater, du har været med til at skabe, og kan i din jobsøgning holde fokus på dine succeshistorier.

Du vil undervejs måske opdage, hvilke opgaver, der gav dig god energi, og som du syntes var sjove at løse, mens andre opgaver var knap så sjove. Så ved at afklare dine kompetencer kan du også få et fingerpeg om, hvad du skal kigge efter i dit nye job.

Sådan kommer du i gang
• Tag en kopi af dit cv og tilføj gerne flere private aktiviteter, fx rejser og fritidsinteresser.

• Din historie: Ud for hver enkelt aktivitet og specifikke arbejdsopgaver skriver du nu løs, idet du svarer på spørgsmålene: Hvorfor valgte jeg det? Hvad lærte jeg? Hvordan kan jeg bruge det fremover? Indstil dig på at give dig god tid. For de fleste løber processen over nogle dage, hvor man går til og fra. Undlad at tænke på, hvordan dine arbejdspapirer skal anvendes helt konkret, for så går du glip af afklaringen undervejs.

• Spørg andre: Spørg fx tidligere kolleger, chefer, medstuderende eller dine venner om 3-5 eksempler på, hvad de synes, du er god til, og hvad de mener, du kan blive bedre til.

• Kompetenceprofil: Du har nu et godt overblik over dine kompetencer og de resultater, du har været med til at skabe. Tanken med en kompetenceprofil er dels, at du får et konkret produkt, du kan bruge i dit cv og din ansøgning, dels at du gennem dit arbejde med kompetenceprofilen reflekterer over alternative muligheder. I en kompetenceprofil grupperer du dine kompetencer og resultater under overskrifter som fx ledelse, projektledelse eller administration og laver dine beskrivelser på tværs af job, uddannelse og fritidsaktiviteter.

• Målrettet kompetenceprofil: Start med at lave din brutto-kompetenceprofil, altså en kompetenceprofil, hvor du tager alt med – alle uddannelser, alle job og alle fritidsinteresser, så har du et rigtig godt materiale, når du skal lave din målrettede kompetenceprofil. Tanken er, at du plukker det relevante fra din brutto-kompetenceprofil og skriver det i din målrettede kompetenceprofil, som passer lige præcis på det job, du skal søge. Din målrettede kompetenceprofil kan du sætte ind i dit cv.