Karrieremesse Esbjerg kan være springbrættet til din fremtid, derfor er det en god ide at være godt forberedt hjemmefra.
Vi guider dig til, hvad du selv kan gøre inden Karrieremessen finder sted, for at være klædt bedst muligt på.

Læs mere om hvordan du laver en elevatortale eller bliver outstanding, ved at klikke på de nedenstående punkter:


 
Elevatortalen
 
Hvad vil du?
 
Research på virksomhederne
 
Én i bunken eller outstanding?
 
11 gode råd til dig
 
Start-up

Elevatortalen?

Elevatortalen kræver øvelse
To minutters snak om dine kompetencer og din passion i mødet med potentielle arbejdsgivere eller netværks-personer kan gøre en stor forskel, når karrieren skal skydes i gang. En såkaldt elevatortale skal ikke vare mere end to minutter. Så vær klar med få tydelige budskaber, som modtageren kan huske bagefter.
I en tid med et stigende antal højtuddannede på arbejdsmarkedet, er det væsentlig at fremhæve de personlige kompetencer i jagten på karrieremuligheder. Det mener Key Account Manager hos Akademikernes Birgitte Schierning, der holder kurser i personlig branding.
– Det er lettest at brænde igennem, hvis du fortæller om noget, du er begejstret for. Så får din fortælling mere kant og bliver husket, når du har forladt rummet, siger Birgitte Schierning og påpeger, at elevatortalen ikke må rumme mere end 3 til 4 budskaber, som til gengæld skal være klokkeklare.
Men ét er ordene og indholdet i elevatortalen. Noget andet er stemmeføring og kropssprog.
– Faktisk udgør ordene kun 7 procent af modtagerens samlede indtryk. Dit kropssprog udgør 55 procent, og stemmeføring udgør 38 procent, når du giver udtryk for holdninger.
Derfor er det vigtigt at øve elevatortalen, for du skal virke afslappet og naturlig. Og når du begynder at arbejde med talen, er det oplagt at træne den foran en ven hver dag, siger hun om vejen til en afslappet fortælling, hvor fokus er rettet mod modtageren.
– Det handler om at kende dit budskab så godt, at du har overskud til at have øjenkontakt og være nærværende.

Elevatortalen
• To minutters salgstale om dig selv
• Tag gerne udgangspunkt i noget konkret
• Brug 3 til 4 nøgleord, som modtageren skal kunne huske dig for bagefter
• Det giver kant, hvis du fortæller om noget, du brænder for
Husk at elevatortalen skal tilpasses den specifikke situation, så tag udgangspunkt i modtagerens behov og vælg først herefter hvilke kompetencer og historier, du skal fremhæve.

til top


Hvad vil du – og hvad kan du tilbyde?

Vær afklaret, før du søger
Før du skriver dit cv, så udarbejd en kompetenceprofil. Det kan nemlig være vanskeligt at besvare det enkle spørgsmål: Hvad kan jeg? Og hvad er relevant til lige netop det job, jeg søger nu? Se her, hvordan du kommer i gang.

Skab overblik, og se sammenhænge
Formålet med kompetenceafklaring er, at du får et opdateret overblik over, hvad du kan, og hvad du kan tilføre en kommende arbejdsplads. Ved at se systematisk på de opgaver, du har løst under din uddannelse, i din karriere eller i din fritid kan du få øje på sammenhængen mellem dine faglige kvalifikationer, dine personlige egenskaber og de erfaringer, du har med dig fra dit liv i det hele taget. Du får også sat ord på resultater, du har været med til at skabe, og kan i din jobsøgning holde fokus på dine succeshistorier.
Du vil undervejs måske opdage, hvilke opgaver, der gav dig god energi, og som du syntes var sjove at løse, mens andre opgaver var knap så sjove. Så ved at afklare dine kompetencer kan du også få et fingerpeg om, hvad du skal kigge efter i dit nye job.

Sådan kommer du i gang
• Tag en kopi af dit cv og tilføj gerne flere private aktiviteter, fx rejser og fritidsinteresser.
• Din historie: Ud for hver enkelt aktivitet og specifikke arbejdsopgaver skriver du nu løs, idet du svarer på spørgsmålene: Hvorfor valgte jeg det? Hvad lærte jeg? Hvordan kan jeg bruge det fremover? Indstil dig på at give dig god tid. For de fleste løber processen over nogle dage, hvor man går til og fra. Undlad at tænke på, hvordan dine arbejdspapirer skal anvendes helt konkret, for så går du glip af afklaringen undervejs.
• Spørg andre: Spørg fx tidligere kolleger, chefer, medstuderende eller dine venner om 3-5 eksempler på, hvad de synes, du er god til, og hvad de mener, du kan blive bedre til.
• Kompetenceprofil: Du har nu et godt overblik over dine kompetencer og de resultater, du har været med til at skabe. Tanken med en kompetenceprofil er dels, at du får et konkret produkt, du kan bruge i dit cv og din ansøgning, dels at du gennem dit arbejde med kompetenceprofilen reflekterer over alternative muligheder. I en kompetenceprofil grupperer du dine kompetencer og resultater under overskrifter som fx ledelse, projektledelse eller administration og laver dine beskrivelser på tværs af job, uddannelse og fritidsaktiviteter.
• Målrettet kompetenceprofil: Start med at lave din brutto-kompetenceprofil, altså en kompetenceprofil, hvor du tager alt med – alle uddannelser, alle job og alle fritidsinteresser, så har du et rigtig godt materiale, når du skal lave din målrettede kompetenceprofil. Tanken er, at du plukker det relevante fra din brutto-kompetenceprofil og skriver det i din målrettede kompetenceprofil, som passer lige præcis på det job, du skal søge. Din målrettede kompetenceprofil kan du sætte ind i dit cv.

til top


Research på virksomhederne

Udse dig et antal virksomheder, hvor du virkelig godt kunne tænke dig at arbejde. Og start så din research, inden du kontakter dem.

Brug LinkedIn, virksomhedens hjemmeside og dagspressen til at få indblik i, hvilke udfordringer de står overfor, og hvilke behov, du vil kunne dække. Ring også gerne til virksomheden og stil åbne spørgsmål, så du kan differentiere dig fra andre ansøgere. Med andre ord gør din henvendelse aktuel og vær velforberedt med spørgsmål til jobindholdet og arbejdsopgaver. Spørg fx ”Hvis jeg starter hos jer mandag morgen, hvad er så min første opgave?” På den måde får du dybere svar på, hvad virksomheden lægger vægt på, end stillingsannoncens ord.

Når det gælder LinkedIn, så kan du undersøge, hvilke kompetencer og karriereveje andre ansatte ved virksomheden har, så du kender deres virkelighed og evt. kan adskille dig og tilbyde noget nyt til arbejdspladsen. Måske du kender nogen (som kender nogen), som kan lægge et godt ord ind for dig? Hvis du får en netværkskontakt til at lægge et ord ind for dig hos rekrutteringsansvarlige, så er det ikke nødvendigt at de kender dig rent fagligt. Det er nok, at du får dem til at sige videre, at du er meget motiveret for stillingen eller har ’en god energi’ – og at det derfor ikke ville være spild at tage en snak med dig. Det handler om at blive valgt ud blandt de andre kandidater i bunken, så hold dig ikke tilbage.

til top


Èn i bunken eller outstanding?

Sådan rammer du plet med cv’et
En af de mest effektive måder at blive spottet på er at målrette sit cv til stillingen. Og hvordan gør man så det? Cv’et er i langt de fleste tilfælde dét dokument, der læses først – og dermed ’adgangsbilletten’ til, at de læser din ansøgning. En kort opskrift kunne se sådan ud:

1. Ring til kontaktpersonen i afdelingen – jo, det skal gøres! Ellers har du ikke en jordisk chance for at vide, hvilke af alle de 8-10 krav i opslaget er ”need to have”, og hvilke der bare er ”nice to have”. Ud fra samtalen finder du også ud af, hvad der vægtes mest af de udvalgte krav og i hvilken rækkefølge.
2. Du kan i en samtale også høre, hvad der er ”hjertebørnene” hos din potentielle chef eller kollega, og dermed får du værdifuld viden til at kunne ramme plet med dit materiale. Det handler om at undersøge, hvad deres behov er, så du bedre kan skrive det, de gerne vil høre.
3. Når du derefter målretter ditcv til stillingen, så tydeliggør, hvad du konkret kan tilbyde i forhold til at få løst virksomhedens behov.
Det er følelser, der sælger, så få dem til at føle sig trygge ved dig. Igen er det informationen fra telefonsamtalen, der er afgørende her!

Overhold 30-sekunders reglen
Tænk på, at arbejdsgiver typisk bruger max. 30 sekunder på første gang at skimme dit cv. Du skal derfor tænke overblik, struktur, væsentlighed og prioritering. Arbejdsgiveren ved godt, at der er en masse informationer, du har udeladt – og vil glæde sig til at spørge dybere ind ved en jobsamtale.

Skriv omvendt kronologisk i overbliksvenligt layout
Omvendt kronologi vil sige det seneste først. Lav en kolonne i venstre side, hvor du KUN har årstal. Drop dato- og måneds angivelser. På nuværende tidspunkt er det slet ikke væsentligt at gå i detaljer.

Start eventuelt med en profil
Profilen beskriver dine arbejds- eller studiemæssige røde tråde, din motivation i arbejdslivet og/eller hvilken kollega, de vil møde. Det kan understrege, hvad du gerne vil have, at arbejdsgiver særligt lægger mærke til, når han/hun skimmer dit cv. Samtidig er profilen en mulighed for at bryde lidt med cv’ets faktuelle genre. Dit cv kan desuden med en profil fungere uden en ansøgning, hvis du søger job via netværk og personlige henvendelser. Det er dog vigtigt, at denne profil er kort (max 5 linjer) ellers bliver den ikke læst.

Hold rækkefølgen i overskrifterne
Det vigtigste først. Enten din erhvervserfaring eller uddannelse afhængig af, hvad du primært søger job ud fra. Så snart du har relevant erhvervserfaring, skal dét nævnes først. Herefter kommer overskrifter som kurser, sprog, IT og eventuelt frivilligt arbejde, organisatorisk erfaring eller andet. Du kan slutte af med en personlig beskrivelse om dig selv, når du ikke arbejder.

Uddyb med enkelte bullets

Under hver stillingsbetegnelse uddyber du, hvilke ansvarsområder, hvilken rolle du har haft, specifikke opgaver og eventuelt resultater du har opnået via din ansættelse det pågældende sted. Skriv i passivt sprog (endelser på -else og -ning), så du ikke kommer ud i meget lange forklaringer og prosaiske sætninger. Det er KUN for at pirke til nysgerrigheden. Hav tillid til, at du nok skal få lov til at uddybe til en samtale. Maksimalt fem bullets under hver stillingsbetegnelse og maksimalt en sætning pr. bullet.

Skal der foto på cv’et?
Ja, hvis det er professionelt, vellignende og kan placeres korrekt, uden du strækker eller klemmer det til forkert format. Gerne med et smil – de leder også efter en ny kollega..

til top


11 gode råd til dig der skal på Karrieremesse

1. Vær afklaret
Hvorfor kommer du på messen? Vær afklaret hjemmefra, om hvorfor du vælger at deltage på messen. Er det for at snuse til virksomhederne, eller er det for at finde en reel karrieremulighed, praktikplads eller projektopgave? Jo mere du ved hjemmefra, jo lettere er det at snakke med virksomhederne.
2. Den gode tale
Lav en elevatortale hjemmefra. Med en velovervejet tale på max 2 min kan du fange virksomhedernes interesse, sørg for at den er præcis og velformuleret. Find tips til elevatortalen her.
3. Vær forberedt hjemmefra og skab de gode indtryk.
Sørg for at forberede dig hjemmefra, ved at undersøge hvilke virksomheder du ser som værende interessante for netop dig. Hav en kort beskrivelse af din uddannelsesretning og dig selv klar, som viser hvorfor netop du kunne være interessant for virksomheden.
4. Spørgsmål
Vær nysgerrig og stil spørgsmål. Forbered gerne et par spørgsmål hjemmefra til hver af de virksomheder du har i sinde at besøge.
5. Vær opsøgende
Husk at DU er der for at tiltrække virksomhedernes opmærksomhed, ikke omvendt. Derfor skal du virke opsøgende over for virksomhederne og hav din velforberedte elevatortale klar.
6. Læs messebogen
I messebogen finder du relevant viden, fx hvilke virksomheder, der vil være at finde på messen inkl. en beskrivelse af disse, en standplan for virksomhederne og guides til at skrive et CV eller en elevatortale.
7. NB!
Husk! det er ikke kun de oplagte virksomheder, der er interessante. Udfordr dig selv, og besøg nogle virksomheder du ikke kender i forvejen – måske de har drømmejobbet for dig! Læs meget mere om mulighederne hos virksomhederne i messebogen.
8. Registrer dig hjemmefra
Husk at registrere dig hjemmefra på www.karrieremesseesbjerg.dk og få tilsendt en billet med det samme. Billetten skal blot scannes i døren, og du er klar til at gå på messe.
9. Karrierecafeen
Besøg karrierecafeen og få et indblik i hvad der er af aktuelle stillinger. Her har du også mulighed for at få gode råd til CV og ansøgningsskrivning, hvordan du kontakter virksomhederne på messen eller hvad du lige har brug for.
10. Notér
Husk at notere hvad du snakker med virksomhederne om. Det udviser en seriøsitet over for virksomhederne og hjælper dig selv senere. Når du kommer hjem og undersøger al dit udleverede materiale fra messen, vil du nu bedre kunne skelne mellem, hvad du har snakket med hvem om.
11. Vær aktiv efter messen
Har du nogle aftaler med virksomheder du har været i kontakt med på messen? Så husk at kontakte dem inden for den nærmeste fremtid imens du stadig er i deres erindring.

til top


Karrieremesse start-up

Frem til karrieremessen har du på udvalgte uddannelsesinstitutioner i Esbjerg mulighed for at komme til Karrieremesse start-up. Her kan du få udarbejdet og blive skarp på din elevatortale, samt dine faglige- og personlige kompetencer.

Program for arrangementer

Datoer kommer

til top